IV Konferencja naukowa

Nowe trendy i dobre praktyki w zarządzaniu organizacjami

16-17 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy zapraszamy na konferencję naukowców i praktyków, których obszary zainteresowań obejmują następujące zagadnienia:


Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sudoł (WSM Warszawa) - Przewodniczący honorowy

prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz (WSB Toruń) - Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Wojciech Czakon (WSB Chorzów)

prof. dr hab. Jan Jeżak (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz (WSB Poznań)

prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (UMK Toruń)

prof. dr hab. Bohdan Godziszewski (WSB Toruń)

prof. dr hab. Wojciech Popławski (WSB Toruń)


Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Marcin Błażejowski, WSB Toruń - przewodniczący, marcin.blazejowski@wsb.torun.pl

dr Barbara Bielicka, WSB Toruń, barbara.bielicka@wsb.torun.pl

dr Joanna Szalacha-Jarmużek, WSB Toruń, joanna.szalacha@wsb.torun.pl

dr Paweł Kufel, WSB Toruń, pawel.kufel@wsb.torun.pl


Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 300,00 zł (zniżka dla doktorantów 150,00 zł)
i zawiera koszt uczestnictwa w Konferencji, materiały konferencyjne i obiad.
W przypadku uczestnictwa w warsztatach w dniu 17 listopada opłata wynosi odpowiednio 350,00 zł i 200,00 zł.

Wpłaty nalezy dokonywac na rachunek bankowy:
Wyzsza Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodziezowa 31a
Bank Pekao SA
35 1240 6478 1111 0000 4948 7925
z dopiskiem: Konferencja Zarzadzanie – Imie i Nazwisko Uczestnika.

Lokalizacja:

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń

Zakwaterowanie:

Hotel FILMAR****
ul. Grudziądzka 45
87-100 Toruń
Zagłoszenie

Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz ze streszczeniem referatu: 15 września 2017 r.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: do 30 września 2017 r.
Termin nadsyłania tekstów artykułów do publikacji w TBR: 15 października 2017 r.
Termin konferencji: 16 listopada 2017 r. oraz warsztaty z udziałem praktyków 17 listopada 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem formularz_zgl.doc


Publikacja

Artykuły, po uzyskaniu pozytywnej receznji wydawniczej, będą opublikowane w Torun Business Review (8 pkt).

Valid HTML 4.01 Transitional