V Konferencja naukowa

Nowe trendy i dobre praktyki w zarządzaniu organizacjami

15-16 listopada 2018 r.

Serdecznie zapraszamy zapraszamy na konferencję naukowców i praktyków, których obszary zainteresowań obejmują następujące zagadnienia:Zgłoszenie udziału w konferencji


Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Sudoł (WSM Warszawa) - Przewodniczący honorowy

prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz (WSB Toruń) - Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Wojciech Czakon (WSB Chorzów)

prof. dr hab. Jan Jeżak (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz (WSB Poznań)

prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski (UWM Olsztyn)

prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (UMK Toruń)

prof. dr hab. Jerzy Bogdanienko (WSB Toruń)

prof. dr hab. Monika Chodorek (WSB Toruń)

prof. dr hab. Bohdan Godziszewski (WSB Toruń)

prof. dr hab. Wojciech Popławski (WSB Toruń)


Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Marcin Błażejowski, WSB Toruń - przewodniczący, marcin.blazejowski@wsb.torun.pl

dr Barbara Bielicka, WSB Toruń, barbara.bielicka@wsb.torun.pl

dr Paweł Kufel, WSB Toruń, pawel.kufel@wsb.torun.pl


Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 650,00 zł
i zawiera koszt uczestnictwa w Konferencji,nocleg, materiały konferencyjne i wyżywienie.
Opłata konferencyjna bez noclegu wynosi 450,00 zł.

Wpłaty nalezy dokonywac na rachunek bankowy:
Wyzsza Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodziezowa 31a
Bank Pekao SA
35 1240 6478 1111 0000 4948 7925
z dopiskiem: Konferencja Zarzadzanie – Imie i Nazwisko Uczestnika.

Lokalizacja:

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń

Zakwaterowanie:

Hotel FILMAR****
ul. Grudziądzka 45
87-100 Toruń
Zagłoszenie

Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz ze streszczeniem referatu: 14 września 2018 r.
Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: do 30 września 2018 r.
Termin nadsyłania tekstów artykułów do publikacji w TBR: 15 października 2018 r.
Termin konferencji: 15-16 listopada 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem formularz_zgl.doc


Publikacja

Artykuły, po uzyskaniu pozytywnej receznji wydawniczej, będą opublikowane w Torun Business Review (czasopismo indeksowane w Index Copernicus ICV: 81.79, BazEkon, OAIster/WorldCat, EconBiz, CEJSH, MNiSW: 8 pkt.)).

Valid HTML 4.01 Transitional